موشک جواب موشک

سر سفره افطار:

-امین گلی چرا این آبو هی قورت قورت میخوری؟عصبانی

=بابا اینم گیره تو دادی اینجا ساکته صدای قورت قورت من شنیده میشه.گریه

- تو تهران اینجوری نبودیا!!!قهر

=ببین تو اصلا لذت آب خوردن و میوه خوردن و همه چیزو ازم گرفتی. همش باید مواظب باشم صدا ازم درنیاد.ابرو

بعد از سفره افطار:

=مصی جان ما چرا از این زیرلیوانی ها نداریم بابا میز لکه دار میشه!بازنده

- خوب خودت دیدی که امین گلی چقدر دنبالش گشتم پیدا نشد!!!نگران

= ببین این لیوان چایی رو آخه چرا اینقدر پر میکنی؟از خود راضی

- خوب هموشو نخور. مگه نمی دونی من دیفالت ذهنی دارم نمی تونم کمتر بریزم!!!زبان

= مصی این نخ دندونو بذار جلوی دست من باید صد جا رو بگردم واسش!!متفکر

- عزیزم خونه به هم ریخته میشه گذاشتمش توی کشو.زبان

- اصلا میدونی چیه امین گلی قورت قورت کن بابا. میوه رو هم با صدا بخور. من بی خیال شدم. آخ

= ایول پس جواب میده. همینو میخواستمنیشخندماچ

/ 6 نظر / 2 بازدید
رومينا

[نیشخند] می بینم که شکست خوردی. راستی مصی جونم چند وقت پیش مهسا نفعی برام توی فیس بوک پیغام گذاشت که افسانه درویش سخت دنبالت می گرده و شمارتو بده. منم دادم پریروز افسانه زنگ زد و خلاصه کلی حرف زدیم حال تو رو هم پرسید گفتم مصی دیگه اونور آبه. خلاصه کلی بهت سلام رسوند

بابا این استراتژی آقایون بدجوری جواب میده... اونا درسشونو خوب بلدن شماها چرا کم میارین آخه؟ زندایی من میگه خدا نیاره روزی رو که به داییت بگم فلان کار رو تو آشپزخونه انجام بده هزار بار باید بپرسه این کجاست؟ اون کجاست؟ تا آخرش بگم نمیخواد بیا برو خودم انجام میدم... دایی جون هم میگه منم همینو میخواستم!!! و اما اصل موضوع! چرا آقایون تمام لذتهای دنیا براشون تو خوردن خلاصه میشه و تمام لذت خوردن تو صداش؟ ناراحت نشی عزیزم آقا امین رو نمیگم کلا میگم منم دور و برم هرچی میبینم همینه اونقدرم بدم میاد.. اونقدرم حرص میخورم [عصبانی][گریه] حالا ینی چاره نداره؟[کلافه][نگران] یه بار ملودی گفته بود فکر اینکه کوچکترین تغییری تو مردها ایجاد کنید رو از سرتون بیرون کنید... گویا راس میگفت [کلافه]

ممول

حالا خوبه با بمب اتم جواب نداده [نیشخند]

عطیه

خوب راستش حق داشته! آخه اینم گیر بوده تو دادی خواهر! لذت خوردت به همون صدا درآوردنشه دیگه!!!!! امضا’ : یه عطیه سوپ هورت کش!

متولد ماه مهر

[نیشخند]